Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Dorpennetwerk vormt basis voor beleid

Dorpennetwerk vormt basis voor beleid
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

In 2018 zijn de reguliere overleggen met plaatselijke belangen voortgezet en is op projectniveau intensief samengewerkt met onze inwoners. De intensieve contacten leidden tot honderden vragen, wensen en ideeën die op adequate wijze zijn opgepakt. De dorpen droegen op een bijzondere manier bij aan de kennismaking met de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Het college heeft de eerste stappen gezet om actief invulling te geven aan het gebiedswethouderschap. De nieuwsvoorziening via de speciale nieuwsbrief wordt gewaardeerd. Het is een helder en extra middel waarmee wij onze actieve inwoners nog beter kunnen informeren.