Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente

Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Jongebloed Jack

Opera Spanga
Met de voorstelling van de opera Aida door Opera Spanga aan de hand van regisseur Corina van Eijk, is een  trilogie volbracht gericht op het Culturele Hoofdstadprogramma van de gemeente Weststellingwerf. De voorstelling was een van de hoogtepunten van het Culturele Hoofdstad-programma van Leeuwarden-Fryslân 2018 en opgenomen in het bidbook van Culturele Hoofdstad LF2018. De voorstellingen zijn zeer goed bezocht. Er was een goede aansluiting op het programma ‘Cultuurpodium de Rottige Meente’. In de vele regionale en landelijke aandacht voor Opera Spanga is aandacht geweest voor de inhoudelijke aspecten van het programma en voor Weststellingwerf.

Het werk van stichting Opera Spanga heeft niet alleen een fantastische uitstraling op de gemeente Weststellingwerf en de provincie Fryslân; het heeft krachtige nationale en zelfs internationale betekenis. Het zorgt voor een krachtige samenwerking tussen de professionele setting in samenhang met het (semi) amateurveld, de directe culturele omgeving en de lokale samenleving. Zo is in het afgelopen jaar intensief samengewerkt aan de productie met studenten van de opleiding D’Drive uit Leeuwarden en met leerlingen uit het voortgezet onderwijs van het Linde College in Wolvega.

Stichting Opera Spanga zocht in het culturele jaar de samenwerking met het Cultureel Hoofddorp De Hoeve. Maar er was ook een bijzondere samenwerking met een van oorsprong Syrisch ensemble, waarvan componist en musici nieuwkomers in Nederland zijn. Inmiddels is sprake van een verknoping en worteling van de stichting met de inwoners van Spanga en de wijde omgeving van gemeente en provincie. Een betrokkenheid die de Mienskip vorm geeft. Vanzelfsprekend is dit van groot belang voor de gemeenschap, de participatie vanuit de inwoners van Weststellingwerf en voor de stichting.  

Cultureel Hoofddorp De Hoeve en Vlechtmuseum
Cultureel Hoofddorp De Hoeve heeft aan de hand van een groep zeer betrokken inwoners een fantastisch cultureel programma gerealiseerd door zich drie jaar op rij met tal van bijzondere projecten te presenteren en veel bezoekers te trekken. De Hoeve heeft zich met deze activiteiten gepresenteerd als een project dat direct aansluit op een belangrijke kernwaarde van Culturele Hoofdstad 2018: de Mienskip. De Hoeve heeft de aandacht getrokken van diverse media zoals o.a. de provinciale kranten en televisie in Fryslân. Een bijzondere prestatie. Het Vlechtmuseum zich vooral gericht op een aantal bijzondere thematisch gerichte activiteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. In het voorjaar van 2019 verwachten we als resultaat hiervan een boekwerk over het vlechten in Noordwolde met specifieke aandacht voor de historie en het design.    

Convenant Nedersaksisch
In 2018 is een bijzondere mijlpaal bereikt met het ondertekenen van het convenant Nedersaksisch door de noordelijke bestuurders en de minister. Het convenant betreffende de ‘Nederlandse Erkenning van het Nedersaksisch’ is een belangrijke stap. Met de ondertekening erkent de minister de regionale taal Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek binnen Nederland. Met de ondertekening wordt het Stellingwerfs op een goede wijze geborgd. Naast de andere Nedersaksische partners heeft ook de provincie Fryslân het convenant getekend. Wij zien daarbij een duidelijke samenhang met de bijzondere positie die Weststellingwerf heeft binnen de meertaligheid in de provincie Fryslân en zoals die ook is aangegeven in de Wet gebruik Friese taal. Alle Nedersaksische partners werken de komende jaren aan een uitvoeringsagenda.   

Lokale culturele activiteiten
In 2018 hebben diverse culturele activiteiten ondersteuning ontvangen vanuit de gemeente om culturele activiteiten mogelijk te maken voor de inwoners van de gemeente. Daarbij is aandacht uitgegaan naar het ondersteunen, adviseren en faciliteren van culturele initiatieven. Inwoners van Weststellingwerf konden in 2018 kiezen uit vele culturele activiteiten, zowel als deelnemer en bezoeker. Van professionele of semi-professionele voorstellingen, deelname aan amateurkunst of bijzondere beeldende kunstprojecten. Een greep uit de activiteiten: de Hannie Mein Kunstprijs, de Vogelkijkhut in de Rottige Meente, de voorstellingen van Opera Nijetrijne, exposities in de Kijkzaal, voorstellingen van het Filmhuis in Noordwolde, taalactiviteiten in het Stellingwerfs vanuit de Schrieversronte, voorstellingen van de Hafabra-gezelschappen, orkesten en koren, theatervoorstellingen zoals het programma Uurcultuur voor de scholen, voorstellingen van toneelverenigingen, verschillende voorstellingen in de Vlechtzaal in Noordwolde, workshops in het Vlechtmuseum, activiteiten van de bibliotheek inclusief de bibliotheekvoorzieningen op scholen en het bezoeken van de thema exposities van de Oudheidkamer.

Meer Muziek in de Klas
In het jaar 2018 is op provinciaal niveau door gemeenten, provincie, het onderwijsveld en uitvoerende organisaties in het bijzijn van Koningin Máxima het convenant ‘Meer Muziek in de Klas’ ondertekend. Het doel is ervoor zorgen dat elke leerling in het primair onderwijs kan deelnemen aan muziekonderwijs in de klas. Bijzonder hierbij is dat de gemeente Weststellingwerf zich al jaren richt op deze vorm van muziekonderwijs. Het convenant sluit dan ook goed aan op de inzet muziekonderwijs van de gemeente. De inzet van de gemeente is zelfs breder, omdat het beleid voor muziekonderwijs zich ook richt op het voorgezet onderwijs. Deze voortrekkersrol is prvinciaal en landelijk opgemerkt in de aanloop naar het convenant. In aansluiting op het collegeprogramma wordt met het onderwijsveld gesproken over de realisatie van een popcontest binnen een regulier jaarlijks programma. De start hiervan wordt voorzien in 2019.