Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen

Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

De gemeente heeft een positieve houding als het gaat om vragen, wensen en nieuwe initiatieven. Deze zijn voortvarend opgepakt en onder de noemer “ja, mits” is gekeken naar de mogelijkheden om plannen verder te brengen. De dorpencoördinator speelde een belangrijke rol door het betrekken van de aanwezige gemeentelijke deskundigheid en partners buiten het gemeentehuis. Door in te spelen op bestaand beleid of mee te liften op geplande werkzaamheden kon veel werkendeweg worden gerealiseerd of een financiële drager worden gevonden.