Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Het Dorpenfonds als aanjager van initiatieven

Het Dorpenfonds als aanjager van initiatieven
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

Het volledige Dorpenfonds budget van € 33.500 is besteed aan elf projecten. Het Dorpenfonds vervulde een belangrijke rol als aanjager en positieve stimulans voor onze actieve bewoners om hun projecten verder te brengen. Dat het Dorpenfonds werkt als vliegwiel voor co-financiering blijkt uit het bedrag van ruim € 210.000 dat de initiatiefnemers investeren. De projecten dragen elk op hun eigen manier bij aan de verbinding tussen inwoners, verenigingen én gemeente.