Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Het upgraden van de kwaliteit van het fietspad langs De Linde

Het upgraden van de kwaliteit van het fietspad langs De Linde
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack

Fase 1 Gapenburg-Stroomkantpad
In 2018 is ca. 2/3 deel van fase I, gedeelte Steenwijkerweg/Driewegsluis), gerealiseerd. Het restant wordt begin 2019 aangepakt. 

Fase 2 Lindepad, Steenwijkerweg-Kontermansbrug
De gebiedscommissie Beekdal Linde heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de hermeandering van de Linde. De ligging van het tracé van fase 2 van het fietspad wordt definitief bepaald in 2019. Dan kan begonnen worden met het opstellen van het ontwerp.

Fase 3 Kontermansbrug - IJkenverlaatpad
Ook voor deze fase is de aansluiting gezocht met de gebiedsinrichting Beekdal-Linde.  In 2019 wordt een tracéstudie uitgevoerd.