Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

In het tweede deel van Bestemming Noordwolde (2017-2024) ligt de nadruk op projecten binnen het Sociaal domein

In het tweede deel van Bestemming Noordwolde (2017-2024) ligt de nadruk op projecten binnen het Sociaal domein
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Er zijn dit eerste jaar goede stappen gezet en we hebben gedaan wat we wilden doen. Binnen de vier thema’s (Gezondheid/vitale regio, Ondernemen, Participatie en Sociale cohesie) zijn projecten opgestart. Voor jongeren en volwassenen zijn cursussen aangeboden om te stoppen met roken, ambacht Noordwolde is opgestart en binnen dit project zijn bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begonnen met een cursus rietvlechten. Er zijn KOEK (Klimmen Op Eigen Kracht) gesprekken gevoerd met bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en bewoners organiseerden activiteiten om de betrokkenheid in straten te vergroten (zoals de oliebollenactie in de Nieuwstraat). De komende jaren worden deze projecten verder uitgevoerd in samenwerking met bewoners en betrokken partners in het dorp. In 2018 is voor het thema ondernemen een eerste plan gemaakt. Het vervolg hierop wordt besproken met de ondernemersvereniging en wordt in 2019 verder uitgewerkt.