Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen

In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Zonderland Hanneke

Bij beschikbaar komende bouwlocaties binnen de bebouwde kom onderzoeken wij eerst of de woningcorporaties belangstelling hebben voor de bouw van sociale woningen op deze locatie.
Bij de uitgifte van bouwkavels voor projectmatige bouw houden wij rekening met de actuele vraag naar woningen en de meest recente bevolkings- en huishoudensprognoses. Wij zorgen dat er in de Lindewijk tijdig bouwrijpe grond beschikbaar is. Wij hebben eind 2018 besloten de voorbereidingen te starten voor de ontwikkeling van deelgebied II van de Lindewijk.