Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

In samenwerking met het platform Recreatie en toerisme uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme

In samenwerking met het platform Recreatie en toerisme uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack

Het platform Recreatie en toerisme bestaat uit een vertegenwoordiging van recreatieondernemers, Staatsbosbeheer en het Nationaal Vlechtmuseum. De gemeente heeft een aanjagende en faciliterende rol. In overleg met het platform wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme Weststellingwerf. Om dit extra te stimuleren is voor 2017 en 2018 een toeristisch investeringsfonds in het leven geroepen, gefinancierd uit de opbrengsten van de toeristenbelasting. In deze periode zijn diverse projecten gerealiseerd die een meerwaarde hebben voor de toeristische voorzieningen in deze gemeente. Deze projecten hebben betrekking op kwaliteitsverbetering van de voorzieningen, maar ook activiteiten van meer promotionele aard, waarbij is aangehaakt bij de projecten en activiteiten van CH2018 in Weststellingwerf.