Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Initiatief nemen tot projecten waarbij de onderlinge band met het bedrijfsleven wordt versterkt

Initiatief nemen tot projecten waarbij de onderlinge band met het bedrijfsleven wordt versterkt
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Nadort André, van de

Structureel overleg met besturen van LTO, CCW, WOW, OVN en Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega. Aan de hand daarvan bespreken of er in gezamenlijkheid vraagstukken kunnen worden opgepakt.