Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Inkomensregelingen

Inkomensregelingen
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Landelijk is de werkgelegenheid toegenomen. Ook op lokaal niveau is te zien dat meer mensen werk hebben gevonden. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is in 2018 gedaald. Er stromen meer inwoners uit de bijstand dan er instromen. Hierdoor is het aantal uitkeringsgerechtigden in 2018 afgenomen. Veel uitkeringsgerechtigden ontvangen parttime inkomsten. Hierdoor zijn de uitkeringslasten ook minder hoog. Er is minder geld aan de inkomensregelingen uitgegeven dan begroot.

Ook voor inwoners met een arbeidsbeperking zijn passende werkplekken gevonden. Werkgevers kunnen voor werknemers, die niet het minimumloon kunnen verdienen door een arbeidsbeperking, een loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet ontvangen. Het aantal werkgevers dat een loonkostensubsidie ontvangt, is gestegen. 

Een deel van het bestand bestaat uit nieuwkomers. Vanuit Dienst in Bedrijf en het Impulsprogramma vergunninghouders is er aandacht voor deze groep.