Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Integraal gezondheidsbeleid en omgeving

Integraal gezondheidsbeleid en omgeving
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

We verbonden gezondheid aan de sociale en fysieke omgeving van inwoners.
- Een gezondheidsbevorderaar werd tijdelijk toegevoegd aan het gebiedsteam Wolvega. Dit betekende een eerste kennismaking van vlechtwerkers met het concept Positieve gezondheid. We onderzoeken hoe we een vervolg kunnen inpassen in de transformatieopgave en de integrale aanpak van de gebiedsteams.
- Voor integraal gezondheidsbeleid is de nieuwe Omgevingswet belangrijk. In 2018 zetten we een belangrijke stap: in het ontwerp Omgevingsvisie namen wij een paragraaf op over onze blik op gezondheid.