Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Nieuw inkoop model jeugdhulp

Nieuw inkoop model jeugdhulp

De vlechtwerkers hebben een cursus gehad in het opstellen van haalbare doelen en gewenste resultaten. Uit de praktijk blijkt dat het stellen van haalbare doelen oefening en ervaring vraagt, liefst in samenspraak met aanbieders. Intern zijn hier gesprekken over gevoerd en ook aanbieders zijn uitgenodigd mee te denken over hoe we gezamenlijk tot goede doelen en resultaten komen. Ook zijn gesprekken gevoerd met aanbieders over casussen om te kijken welke leermomenten er voor de verschillende partijen uit te halen zijn. Hiermee geven we invulling aan relatiemanagement als belangrijk onderdeel van hoe we als ketenpartners op jeugdgebied willen samenwerken.