Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen

Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Nadort André, van de

In de diverse bestemmingsplannen en de ontwerp omgevingsvisie ligt de basis voor de ruimtelijke ontwikkeling op industrieterreinen.
Als de planologische regeling knellend is, onderzoeken wij met initiatiefnemers alternatieve mogelijkheden.