Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021

NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

  • We stelden de evaluatie Preventie-en handhavingsplan DHW 2014-2017 vast. De conclusies verwerkten we in de nieuwe nota Lokaal gezondheidsbeleid.
  • In 2018 continueerde OWO-VTH onze reguliere DHW-taken. Speerpunt was de naleving op evenementen. Acht jongeren ontvingen vervolgens een procesverbaal.
  • Ook werden op Terra Wolvega en Linde College workshops over groepsdruk voor jongeren georganiseerd met daaraan gekoppeld een ouderavond.
  • Daarnaast legden we een basis voor het uitvoeringsprogramma 2019-2021, waarin we mede-eigenaarschap bij alcoholverstrekkers willen creëren. De doelen voor het uitvoeringsprogramma 2019-2021 stellen we samen met hen op. Hiervoor organiseerden we een bijeenkomst voor alcoholverstrekkers en vervolgden dit in een zogenaamde Denktank.