Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld

Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

In 2018 heeft de gemeente Weststellingwerf deelgenomen aan  een pilot van Toezicht Sociaal Domein/Inspectie SZW met als doel een zelfevaluatietool Toegang en samenhang zorg en ondersteuning Sociaal Domein te ontwikkelen. We waren daarom als een van de eerste Nederlandse gemeenten in de gelegenheid deze tool toe te passen. De resultaten zijn met raadsleden besproken in een werkvergadering. Daarnaast hebben we een marktverkenning gedaan op een nieuwe managementinformatietool, die we in 2019 zullen implementeren.