Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijsachterstandenbeleid
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

In 2018 was de bezetting van de drie peutergroepen (32 kindplaatsen) met een aanbod Voorschoolse Educatie goed. In de tweede helft van 2018 is een extra groep Voorschoolse Educatie van start gegaan bij basisschool Zuid te Wolvega. Dit vanwege het aantal anderstalige peuters. 

In het kader van scholing konden pedagogisch medewerkers van alle voorschoolse voorzieningen in Weststellingwerf deelnemen aan een scholingstraject pedagogisch programma Piramide. Het scholingstraject is gefaciliteerd door de gemeente en onderdeel van het Onderwijsachterstandenbeleid.

Ook was er een scholingsaanbod Nederlandse Taal (niveau 3F). Alle pedagogisch medewerkers werkzaam in een groep voor Voorschoolse Educatie moeten over MBO- taalniveau 3F beschikken voor mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren, gesprekken voeren en schrijven. Voor medewerkers die werkzaam zijn in de reguliere groepen is eind 2018 een scholingstraject gestart waarbij de nadruk ligt op de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren.