Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Onderzoeken waar mogelijkheden liggen tot verbreding en/of economische structuurversterking van bestaande toeristische activiteiten

Onderzoeken waar mogelijkheden liggen tot verbreding en/of economische structuurversterking van bestaande toeristische activiteiten
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Nadort André, van de

Wij zijn actief betrokken bij het platform Recreatie en toerisme. Met de middelen uit het toeristisch investeringsfonds zijn door het platform diverse acties opgezet om te komen tot een betere en bredere recreatieve en toeristische structuur.