Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte wordt de technische kwaliteit van de wegen vastgesteld door middel van inspecties. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsprogramma’s vastgesteld.

Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte wordt de technische kwaliteit van de wegen vastgesteld door middel van inspecties. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsprogramma’s vastgesteld.
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack

De jaarlijkse onderhoudsprogramma's voor asfalt en elementenonderhoud (klinkerwegen) zijn uitgevoerd. Te noemen locaties van groot onderhoud zijn onder andere Slingerweg te Ter Idzard, Rijsberkamperweg te Boijl, Bekhofweg te Zandhuizen, Ericaweg te Steggerda, Lindedijk te Nijetrijne, Ottersweg te Oldeholtwolde en Om den Noort te Wolvega. Ook zijn er diverse kleine werkzaamheden geweest aan asfalt- en klinkerwegen.

Wij hebben u na de zomer met een memo geïnformeerd over de gevolgen van de warme en droge periode voor de openbare ruimte. In met name het westelijke veengebied van onze gemeente zien wij versneld schades ontstaan aan (asfalt)wegen door de droge periode van afgelopen jaar. Voor de lange termijn is het afwachten hoe schades, ook op andere wegen, zich ontwikkelen. In 2019 gaan wij al onze wegen opnieuw inspecteren.