Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten

Participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Participatie
Om de kracht van de samenleving te benutten, is het actief vorm en inhoud geven aan participatie belangrijk. In 2018 zijn inwoners en ondernemers waar mogelijk actief betrokken bij de ontwikkeling van projecten en het maken van beleid. De bijeenkomst in april met horecaondernemers om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen om te voorkomen dat er drank verkocht wordt aan jongeren onder de 18 is een van de vele voorbeelden.

Sociale media
Bij het ‘met de samenleving’ werken aan beleid en dienstverlening is luisteren naar en communicatie over en weer met inwoners op sociale media ook heel belangrijk. In 2018 heeft Weststellingwerf actief gebruik gemaakt van Twitter, Facebook en LinkedIn. Eind 2018 zijn we actiever geworden op Instagram.

  • Op Facebook plaatsten we 246 berichten. We kregen er bijna 200 volgers bij, zodat de teller op 1 januari op 1.868 volgers stond.
  • Op Twitter plaatsen we 303 tweets. Het aantal volgers op Twitter is in 2018 gegroeid met 50 tot in totaal 1.969 volgers.
  •  Op Instagram plaatsten we 13 berichten en zijn we gegroeid naar 310 volgers.

Daarnaast hebben we eind 2018 een plan gemaakt om onze sociale media optimaal in te zetten voor de communicatie met inwoners en ondernemers. We zijn meteen begonnen met de uitvoering door de duidelijkheid en aantrekkelijkheid van onze account-omschrijvingen te verbeteren. Het vervolg is dat we actief de dialoog aangaan en een band opbouwen met de doelgroepen op een manier die past bij het sociale medium en de doelgroep. Door onder meer ‘What’s in it for me’ berichten en beeldcontent zorgen we voor meer communicatie over en weer, meer volgers en uiteindelijk een groot bereik.