Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Passend onderwijs

Passend onderwijs
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

Jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben soms ook zorg, jeugdhulp of begeleiding naar een vervolgopleiding of een plaats op de arbeidsmarkt nodig. In 2018 hebben Dienst in Bedrijf Weststellingwerf, onderwijsinstellingen en andere partners samengewerkt aan deze ondersteuning aan jongeren, voor het vinden van een passende onderwijs- en of arbeidsplaats. 

In Weststellingwerf zijn de vlechtwerkers gekoppeld aan de scholen. In 2018 is deze inzet uitgebreid waardoor de vlechtwerkers sneller in contact komen met jongeren met een hulpvraag.

In 2018 is het project ‘studie-huiskamer’ gestart bij het Terra College. Hoewel het doel vooral onderwijs gerelateerd is, weten we ook dat leerproblemen soms hun oorzaak vinden in problematiek waar de gezinnen van de leerling mee te maken hebben. In de studie-huiskamer trekken school en gemeente gezamenlijk op om de zorg te bieden die de leerlingen (en hun families) nodig hebben.