Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Proactieve aanpak voor participatie

Proactieve aanpak voor participatie
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

We willen dat inwoners meedoen en participeren. Inwoners met een uitkering zijn verplicht om naar vermogen economisch zelfredzaam te worden. Wij faciliteren dit vanuit de re-integratievoorzieningen die wij in het kader van de Participatiewet aanbieden. Regulier werk staat voorop. Lukt dit niet, dan stimuleren wij meedoen in de vorm van bijvoorbeeld een tegenprestatie, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Dienst in bedrijf is ons gemeentelijk re-integratiebedrijf en ondersteunt inwoners bij het vinden van werk. Onze missie is 'samenwerken aan werk'. We zijn in 2018 begonnen met een nieuwe aanbesteding en inkoop van re-integratietrajecten. Wij analyseren de behoefte van de doelgroep en aan de hand daarvan kopen we trajecten bij aanbieders in. 

Binnen Bestemming Noordwolde is een grote impuls gegeven aan de KOEK-gesprekken (Klimmen Op Eigen Kracht). Er zijn meerdere personen benaderd uit de aandachtsgroep. Deze groep ontvangt langdurig een uitkering. Via deze methodiek proberen we deze mensen te activeren naar maatschappelijke participatie.

Door de inzet van de opbouwwerkers in onze gebiedsteams hebben wij de verbinding op wijk en buurtniveau verbeterd. Doel is de sociale netwerken te versterken en de cohesie op buurt- en wijkniveau te bevorderen.