Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Raadscommunicatie: door en voor inwoners

Raadscommunicatie: door en voor inwoners
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Dialoog
De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 leidden tot een nieuwe vertegenwoordiging van inwoners in de gemeenteraad. Om aan deze vertegenwoordigende rol invulling te geven, is het belangrijk dat inwoners de raad weten te vinden. Daarom is bekendheid gegeven aan de inspraak- en inspreekmogelijkheden en zijn alle raadsleden vindbaar via weststellingwerf.nl. Ook communiceren we actief alle raadsvergaderingen op sociale media. De folder ‘Hoe werkt de gemeenteraad’ is vernieuwd.

Transparantie
De raad is zelf verantwoordelijk voor communicatie met inwoners. De raadswerkgroep Bestuurlijke vernieuwing werkt samen met de griffie aan communicatieve speerpunten. Het laagdrempelig en aantrekkelijk maken van (het volgen van) de raadsvergaderingen hoort hierbij. Eind 2018 is een kaart gemaakt waarmee inwoners zich kunnen aanmelden als gast van de raad.