Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan

Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Er is uitvoering gegeven aan het Besluit bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan 2014 (beoordelen bodemonderzoeken, toezicht en handhaving).

De Friese gemeenten en de provincie Fryslân zijn de samenwerking 'Grip op grond' aangegaan. Door bij civieltechnische en natuurprojecten vraag en aanbod van grond beter op elkaar af te stemmen, kan voordeel worden behaald (financieel, milieuhygiënisch en op het gebied van duurzaamheid).