Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan

Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Wij hebben uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichting taakveld water (afval-, regen- en grondwater) zoals vastgelegd in het GRP 2016-2020. Naast het reguliere onderhoud worden er diverse projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn:

  • 34 mini gemalen in het buitengebied van Noordwolde en Oosterstreek gerenoveerd;
  • afronding project Wolvega-Zuid;
  • vervangen riolering en aanleg regenwaterriool in diverse straten in Noordwolde;
  • klimaatstresstest uitgevoerd.