Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Uitwerking samenwerkingsafspraken

Uitwerking samenwerkingsafspraken

Bij onze externe partijen is nu standaard aandacht voor het gebruik van de verwijsindex. Ook in een bijeenkomst over kwetsbare zwangeren die de gemeente organiseerde, was dit bijvoorbeeld een onderwerp van gesprek. Het aandacht vragen voor het gebruik van de verwijsindex hoort nu bij de gesprekken met externen over verschillende onderwerpen of een specifieke casus.

De gemeente Weststellingwerf had een actieve rol bij de voortgangsgesprekken met de drie gecertificeerde instellingen (GI’s) over de uitvoering van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Bij die gesprekken bleek dat de uitvoering op drie verschillende manieren bijgehouden werd. Dit is nu afgestemd zodat de voortgangsgesprekken ook inhoudelijker gevoerd kunnen worden. Ook hadden we een actieve rol bij de samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en de Friese gemeenten. Deze samenwerkingsafspraken vormen een belangrijk kader voor de uitvoering in de gebiedsteams en de samenwerking met Veilig Thuis als het om huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling gaat.