Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Verbeteren van de parkeervoorzieningen ter ontsluiting van natuurpark Rottige Meente

Verbeteren van de parkeervoorzieningen ter ontsluiting van natuurpark Rottige Meente
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack

In 2018 heeft Plaatselijk Belang Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga samen met de gemeente gewerkt aan het uitvoeren van het project Parkeren & Spelen aan de Grindweg te Munnekeburen.

Voor de realisatie van het parkeerterrein heeft de gemeente in 2018 een deel van het perceel aangekocht. Een plaatselijke aannemer heeft het parkeerterrein aangelegd en landschappelijk ingepast.

Plaatselijk Belang heeft gezorgd voor draagvlak in het dorp. Samen met de bewoners hebben zij de speelvoorziening gerealiseerd. Deze speelvoorziening (en ontmoetingsplek) heeft Plaatselijk Belang grotendeels zelf gefinancierd vanuit fondsenwerving (o.a. een bijdrage uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns). Voor het grondwerk en de realisatie van de speelvoorziening hebben zij van de gemeente een kleine aanvullende financiële tegemoetkoming ontvangen.

Het project sluit aan bij de eerder opgestelde Gebiedsopgave Rottige Meente. Zo voorziet het in een betere toegankelijkheid van de Rottige Meente voor wandelaars en fietsers. Ook levert het als geheel een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp. Begin 2019 is het project helemaal gereed. De uitvoering, voor zover dat voor rekening komt van de gemeente, is binnen het hiervoor door uw raad beschikbare budget uitgevoerd.