Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer

Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack

We hebben omgevingsvergunningen milieu verleend voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer. Meldingen Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) zijn beoordeeld. Overige zaken, zoals ambtshalve aanpassingen, het intrekken van vergunningen en het opleggen van maatwerkvoorschriften zijn uitgevoerd. Concrete informatie is opgenomen in het jaarverslag Fysieke Leefomgeving 2018. Het jaarverslag wordt u apart toegestuurd.