Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen

Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Van de blijverslening is geen gebruik gemaakt in 2018. Dit is veroorzaakt omdat bij controle is gebleken dat  de technische inregeling van de blijverslening onvolkomen was. Hierdoor was het niet mogelijk een blijverslening via de website aan te vragen.  Wel is het project Mijn Huis op Maat ingezet om inwoners voor te bereiden op het langer thuis blijven wonen op oudere leeftijd. Hiervoor zijn bijeenkomsten geweest in de dorpen Oosterstreek, De Hoeve, Boijl, Oldeholtpade en Nijeholtpade. Daarnaast zijn er vrijwilligers getraind om bij mensen op huisbezoek te gaan om te kijken hoe mensen zelf hun huis en tuin kunnen aanpassen met kleine maatregelen zoals brand- en koolmonoxidemelders, automatische verlichting en domotica.