Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Vlechtwerken in de scholen

Vlechtwerken in de scholen

 De pilot Vlechten op de scholen is in 2017 gestart. We verwachtten dat met een grotere aanwezigheid van Vlechtwerkers op scholen problemen bij  kinderen in een eerder stadium konden worden opgepakt.  Inmiddels blijkt dat deze verwachting klopt en Vlechtwerkers in de scholen een belangrijke preventieve kunnen werking hebben. We zullen daarom in 2019 een voorstel doen om de pilot om te zetten in reguliere inzet en deze ook nog uit te breiden.