Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

Volwasseneneducatie, onderdeel van de Participatiewet, biedt een aanbod voor Nederlandse geletterdheid: luisteren, spreken, lezen, schrijven, 'gecijferdheid' en het gebruik van alledaagse informatie en communicatietechnologie. Educatie is vooral bedoeld voor anderstaligen (niet-verplichte inburgeraars), analfabeten, laaggeletterden of inwoners die hun taalniveau willen verbeteren. 

Het wettelijk kader voor volwasseneneducatie is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. In 2015 waren er enkele wetswijzigingen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de arbeidsregio Friesland (gehele provincie) is aangewezen als samenwerkingsregio met Leeuwarden als coördinatiegemeente. Het aanbod volwasseneneducatie is na een Europese aanbesteding (eind 2017) gegund aan het Friesland College. Het gaat hierbij om de periode 2018- 2020 (met verlengingsopties). 

Vanuit Weststellingwerf hebben er 50 inwoners gebruik gemaakt van het formele taalaanbod (de niet-verplichte inburgeraars).