Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen

Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Samen met ketenpartners werkten we aan bewustwording. In 2018 hebben we:
- de Veiligheidskrant uitgegeven tijdens de Week van de veiligheid;
- in de Week van de veiligheid bijeenkomsten georganiseerd gericht op bewustwording;
- promotie activiteiten tijdens het Lindefestival uitgevoerd;
- besmettingsbrieven verstuurd na woninginbraken.