Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners

Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Zonderland Hanneke

Bij het opstellen van nieuwe beleidsnotities zal het 'ja, mits' principe uitgangspunt zijn. 
In aanvulling op ons vastgestelde beleid anticiperen wij met onze werkwijze op de vaststelling van de Omgevingsvisie.