Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening

Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

We hebben meegedaan aan het landelijke programma digitalisering, met als uitgangspunt ´digitaal waar het kan en persoonlijk als het moet´, omdat we in onze dienstverlening ook aandacht hebben voor laaggeletterdheid en digibetisme.  Wij hebben meegedaan aan de landelijke benchmark voor de dienstverlening. Aan de hand van managementrapportages en de resultaten hebben we aanpassingen gedaan in de kwaliteit en het behandelproces. Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) zijn behaald. Wij hebben de nieuwe ontwikkelingen bijgehouden. Het gemeentelijke digitale loket is uitgebreid met MijnOverheid en de producten, formulieren en diensten op de website zijn aangepast.