Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in

Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Adviezen zijn gegeven op de crisisbeheersing en brandweer beleidsstukken van de Veiligheidsregio Fryslân in de bestuurscommissie Veiligheid en in het algemeen bestuur.

De gemeenteraad is geadviseerd haar zienswijze bekend te maken over de crisisbeheersing en brandweer beleidsstukken van de Veiligheidsregio.