Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten gericht op burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten gericht op burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

De inwoners en ondernemers zijn aangemoedigd om aan diverse projecten gericht op de veiligheid in hun woon- en leefomgeving deel te nemen. Bijvoorbeeld Whatsapp buurtpreventie, Burgernet en verkeerswerkgroepen. Samen met inwoners zijn ook acties uitgevoerd om woninginbraken te voorkomen, zoals het uitvoeren van schouwen.