Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2019
Sociale structuur 31-12-2020 1-1-2020  31-12-2019
Inwoners
 van 0-4 jaar 958 1.000 946
 van 5-19 jaar 4.134 4.300 4.189
 van 20-64 jaar 14.280 13.975 14.197
 vanaf 65 jaar 6.747 6.600 6.577
Totaal inwoners 26.119 25.875 25.909
Uitkeringsgerechtigden 439 460 459
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in km²
binnenwater 8,15 7,73 8,15
overig 220,30 220,71 220,30
Totaal oppervlakte 228,45 228,44 228,45
Woonruimten
Koopwoningen (excl.recreatie) 7.857 7.781 7.820
Huurwoningen 3.288 3.301 3.301
Recreatiewoningen 148 130 145
Totaal woonruimten 11.293 11.212 11.266
Woonwagens 16 16 16
Woonschepen 1 1 1
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 118.653 120.343 118.653
Buiten de bebouwde kom 284.600 284.600 284.600
Totaal lengte van de wegen 403.253 404.943 403.253
Lengte van de fietspaden in meters 84.861 84.861 84.861
Aantal m2 openbaar groen 1.129.622 1.127.611 1.129.539