Jaarrekening 2017 in één oogopslag

Jaarrekening in één oogopslag (cijfers zijn exclusief de mutaties reserves)

    x € 1.000
Inkomsten  2016 2017 2017
in %
Lokale heffingen 11.672 11.950 16%
Gemeentefonds 41.355 40.548 54%
Overdrachten 4.361 6.508 9%
Overige baten 12.199 15.595 21%
Totaal 69.587 74.601 100%

    bedragen x € 1.000
Uitgaven   2016 2017 2017
in %
Overdrachten 19.691 19.102 26%
Subsidies 1.151 1.840 2%
Leveringen en diensten 27.922 16.614 22%
Salarissen (inclusief bestuur) 13.940 14.581 20%
Overige lasten 3.053 22.534 30%
Totaal 65.757 74.671 100%