Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2016
Sociale structuur 31-12-2017 1-1-2017  31-12-2016
Inwoners
 van 0-4 jaar 947 1.250 935
 van 5-19 jaar 4.273 4.400 4.374
 van 20-64 jaar 14.219 14.500 14.118
 vanaf 65 jaar 6.276 5.418 6.166
Totaal inwoners 25.715 25.568 25.593
Uitkeringsgerechtigden
IOAW 36 33 30
IOAZ 3 4 6
WWB 457 510 508
Totaal uitkeringsgerechtigden 496 547 544
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in hectare
binnenwater 392 392 392
overig 22.052 22.052 22.052
Totaal oppervlakte 22.444 22.444 22.444
Woonruimten
Koopwoningen (excl.recreatie) 7.585 7.376 7.597
Huurwoningen 3.498 3.542 3.508
Recreatiewoningen 119 119 119
Totaal woonruimten 11.202 11.037 11.224
Woonwagens 16 16 16
Woonschepen 1 1 1
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 116.430 116.430 116.318
Buiten de bebouwde kom 284.600 284.600 284.600
Totaal lengte van de wegen 401.030 401.030 400.918
Lengte van de fietspaden in meters 84.576 84.825 84.825
Aantal m2 openbaar groen 1.037.990 1.038.261 1.038.261
;ladf

toelichting

De prognose van het aantal inwoners in leeftijdsgroepen in de kolom 2017 wijkt af wegens een niet juiste selectie uit het systeem ten tijde van het opstellen van de begroting